Saturday, August 28, 2010

Badar al-Kubra: Ketetapan Sunnah Kemenangan dan Kekalahan

Oleh: Al-Fadil Syeikh Muhammad Abdullah al-Khatib


Ketahuilah bahwa Ghazwah Badar yang dirakamkan dalam sejarah manusia mendedahkan tentang sebab-sebab hakiki sesuatu kemenangan dan kekalahan. Ia merupakan ‘buku’ yang terbuka untuk dibaca oleh generasi demi generasi pada semua zaman dan semua tempat yang tidak akan bertukar bukti-buktinya dan tidak berubah sifat-sifatnya kerana Perang Badar termasuk salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah dan sunnah-sunnahNya yang berlaku di alam semesta ini selagi langit dan bumi masih ada.

Ketika umat kita ditimpa kekalahan pada 5 Jun 1967 dalam Perang Mesir-Israel dan kemenangan berpihak kepada Yahudi yang tidak pernah berlaku di dalam sejarah sepertimana yang diulas oleh setengah akhbar pada masa itu – yang sepatutnya umat – merasa terkejut menerima kekalahan ini cuba mencari sebab apa yang berlaku. Lalu timbul dakwaan yang menyesatkan dan penjelasan yang menyimpang tentang kekalahan ini. Kita telah mendengar bahwa sebab kekalahan ini ialah kerana kemajuan dan kecanggihan teknologi musuh dan Israel adalah Negara yang maju. Justeru jika kita inginkan kemenangan ke atas Israel kita mestilah sampai ke tahap tertinggi dalam bidang sains dan kita bertukar kepada masyarakat moden.

Namun pada hakikatnya alasan yang menyeleweng ini tidak dapat diterima oleh semua pihak hingga kepada rakyat biasa kerana ia jelas bertujuan untuk mengalihkan umat dari sebab yang sebenar, iaitu akidah Islam yang merupakan rahsia kecemerlangan umat Islam sepanjang sejarah. Sungguh menghairakan jika kita menafikan sejarah kita sendiri kerana tidak mahu mengambil pengajaran dan pelajaran darinya.

Kita percaya orang Islam tidak menolak kepentingan kemajuan sains dan ciptaan-ciptaan moden dan tiada orang Islam yang mengutamakan unta daripada kapalterbang atau tongkat daripada kereta perisai, tetapi semua kemajuan sains dan semua jenis senjata yang paling canggih pada pandangan orang Islam hanya pemalsuan fakta yang telah diakui dan dipraktikkan dengan keimanan dan kepercayaan terhadap akidahnya.

Kita katakan kepada mereka;
Adakah tentera Islam memiliki teknologi tinggi ketika bergegas meninggalkan kota Madinah untuk menyekat petualang dan musuh. Bahkan sepanjang sepuluh tahun mereka telah terlibat dengan 27 peperangan dan 47 sariyyah yang mana tidak pernah walaupun sekali kalah sekalipun dengan kelengkapan dan jumlah tentera yang sedikit.

Adakah pejuang terdahulu memiliki kemajuan sains ketika keluar dari Semenanjung Arab dan membebaskan rakyat dari kekejaman Kerajaan Rom dan keangkuhan kerajaan Parsi?

Kenapakah mereka meraih kemenangan dan selain mereka pula menanggung kekalahan di hadapan tentera yang hina di muka bumi dan bangsa yang paling keji di dunia?

Mereka meraih kemenangan kerana memiliki kekentalan semangat dan keyakinan yang kukuh kepada Allah, risalah dan akidah, kerana titik permulaan pada setiap umat ialah akidah yang mengatur perilakunya, menggariskan jalannya dan menentukan matlamatnya di atas muka bumi ini.

Perang Badar al-Kubra yang kita bicara ini adalah bukti terbaik tentang apa yang kita perkatakan seperti yang dinyatakan oleh Allah:

“Dan sungguh, Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuriNya”. (Ali-Imran: 123).

Rasulullah telah memuji pemimpin-pemimpin mereka dengan sabdanya ketika mendoakan mereka:

“Ya Allah, sesungguhnya mereka lapar, lalu Engkau kenyangkanlah mereka. Ya Allah, mereka berkaki ayam lalu Engkau berilah mereka kenderaan untuk dinaiki. Ya Allah, mereka tidak berpakaian, lalu Engkau berilah mereka pakaian. Ya Allah, mereka miskin, lalu Engkau berilah mereka kekayaan dengan kurniaan Mu”.

Padahal mereka tidak memiliki kuda yang muda bersama mereka selain dua ekor kuda tua, tidak ada pada mereka unta tangkas melainkan 70 ekor unta yang baru tumbuh gigi. Setiap dua orang, tiga orang dan empat orang akan bergilir-gilir menunggang unta muda itu, bahkan nabi saw sama seperti yang mereka lakukan. Salah seorang dari dua sahabat yang mengiringi baginda berkata: “Tungganglah unta ini ya Rasulullah supaya kami berjalan kaki”. Lalu baginda berkata kepada keduanya: “Aku tidak perlukan upah dari kamu berdua”.

Berwaspada dan tegas menentukan pendirian
Rasulullah pada awalnya keluar dari Kota Madinah bersama kumpulan kecil tentera dan bukan ketumbukan tentera yang besar, tetapi setelah mengetahui kehilangan kafilah Abu Sufyan dan sebaliknya tentera Quraisy dalam perjalanan menuju ke Badar Rasulullah telah menukar pendirian dengan tegas dan berwaspada dan mengerah semua orang Islam dalam barisan ketenteraan. Justeru ketua di barisan belakang ialah Qis bin Abi Sa’sa’ah, Ketua di barisan depan ialah Zubair bin Awwam. Sementara itu tiga orang memegang senjata dan bendera, bendera putih dibawa oleh Mus’ab bin Umair. Bendera hitam di bawa oleh Ali bin Abi Talib dan seorang lelaki Ansar. Kemudian tiba kumpulan peninjau yang menyampaikan berita tentang musuh. Semua ini memerlukan pendirian yang spontan yang juga satu keadaan yang genting yang mendorong Rasulullah mengambil semua sebab dan langkah. Kemudian Nabi s.a.w. bermesyuarat dengan semua kepimpinan tertinggi tentera. Maka jelas kelihatan semangat yang tinggi di kalangan semua sehingga dinyatakan oleh Saad bin Muaz yang berkata: “Teruskanlah mengikut kehendak mu ya Rasulullah seperti yang engkau kehendaki. Maka demi Dia yang mengutuskan dikau dengan kebenaran, seandainya engkau menyuruh kami mengharungi lautan ini pastilah kami akan mengharunginya bersama-sama engkau. Bahkan tiada seorangpun yang tertinggal dari kalangan kami. Kami sabar di dalam peperangan kami juga benar di dalam pertemuan. Maka gembirakanlah kami dengan keberkatan Allah”. Hal ini telah melegakan baginda. Lantas Nabi berkata:

“Maralah dan bergembiralah kerana Allah telahpun memberi janjiNya dan kejayaan ke atas salah satu kumpulan (kafilah atau tentera Quraisy). Demi Allah sesungguhnya aku seolah-olah melihat ketewasan kaum kafirin”.

Ketika di Badar Allah telah temukan dua pasukan: Tentera Islam berada di sebelah wadi yang terdekat dari Madinah dan tentera musyrikin berada di sebelah wadi yang jauh dari Mekah. Mereka telah ditemukan oleh Allah tanpa dirancang namun terdapat hikmat ilahi seperti yang dikehendaki oleh Allah ketika bilangan tentera Islam yang sedikit dan kelengkapan yang serba kekurangan sedangkan bilangan tentera musyrikin yang ramai dan kelengkapan yang cukup supaya pertemuan yang sungguh menakjubkan ini sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan dan neraca yang mampu dinilai oleh manusia tentang sebab kemenangan dan kekalahan.

Perbezaan ketara antara yang diingini oleh manusia dan yang dikehendaki oleh Allah dapat disaksikan di dalam Ghazwah Badar. Kalaulah mereka – golongan yang tidak mempunyai kelengkapan – melihat kisah perniagaan yang diraih keuntungannya oleh orang Islam, kisah satu kaum yang menyangka akan menyerang satu kafilah yang mampu ditewaskannya.

Firman Allah: “Sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai senjata untukmu”. (Al-Anfal: 7)

Inilah yang diingini oleh tentera Islam. Tetapi apa yang dikehendaki Allah ialah Perang Badar, kisah akidah dan pertolongan Allah, kisah kemenangan kebenaran ke atas musuh-musuh yang lengkap bersenjata, kisah kemenangan hati ketika berhubung dengan Allah dan bersih dari kelemahan hati, memenangi ke atas jiwanya dan berubah keyakinannya tentang pertimbangan zahiriah, iaitu apabila kebenaran dan kebatilan bertemu pastilah kebenaran yang menang.

Firman Allah: “Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatNya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke askar-askarnya. Agar Allah memperkuat yang hak (Islam) dan menghilangkan yang batil walaupun orang musyrik tidak menyukainya”. (Al-Anfal: 7-8)

Berlindung dan berharap kepada Allah
Peperangan Badar sama seperti peperangan Islam yang lain semuanya berlaku atas kehendak, urusan, tadbiran dan takdirNya. Rasul saw telah mengambil semua langkah yang membawa kepada kemenangan, kemudian berserah dan berlindung kepada Allah dengan menadahkan tangan sambil berdoa. Daripada Umar Al-Khattab r.a berkata: “Ketika hampir berlangsung Perang Badar nabi saw telah memandang ke arah para sahabatnya yang berjumlah 300 orang lebih dan memandang ke arah tentera musyrikin yang berjumlah 1000 orang lebih. Lalu baginda mengadap ke arah kiblat sambil mengemaskan selendang dan jubahnya, kemudian berdoa:

“Ya Allah, berilah pertolongan seperti yang engkau telah janjikan itu. Ya Allah seandainya kumpulan orang Islam ini tewas dan binasa maka tentulah selama-lamanya tidak akan ada orang yang akan menyembahMu.”

Baginda berterusan memohon ke hadrat Ilahi dengan penuh khusyuk menadah tangan ke langir sehingga Abu Bakar terasa kasihan kepada Rasulullah, beliau mengekori baginda dari belakang sambil berkata: “Wahai Rasulullah, bergembiralah. Demi jiwaku di tanganNya. Allah akan perkenankan apa yang dijanjikan itu”.

Lalu turun ayat: “Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada tuhanmu, lalu diperkenankan bagimu, “Sunnguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut.” (Al-Anfal: 9)

Semua itu adalah antara bantuan dari Allah yang merupakan sebagai berita gembira. Manakala kemenangan hanyalah datang daripada Allah.

“Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai khabar gembira agar hatimu menjadi tenteram kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Anfal: 10)

Orang mukmin telah ditentukan semua takdirnya oleh Allah di dunia dan terlaksana ketentuan itu berdasarkan kehendakNya. Demikianlah ahli Badar. Ketika pertempuran antara muslimin dan musyrikin akan bermula nabi saw telah turun dari tempat duduknya untuk memimpin barisan tentera muslimin sehingga kelihatan baginda adalah orang yang paling berani dan orang yang paling dekat dengan musuh. Kemudian baginda mengambil segengam pasir yang bercampur anak batu dan menghembuskan ke aras mereka. Lalu Allah telah mencampakkan perasaan gerun di dalam hati musyrikin dan memecahkan barisan mereka sambil berkata:

“Perkukuhkan barisan kamu menghadapi mereka kerana pasukan mereka akan dihancurkan dan dibinasakan.”

Selepas berlangsung pertempuran beberapa ketika baginda memerhatikan tentera muslimin kelihatan tentera musyrikin mulai tewas dan Allah telah campakkan di dalam hati mereka perasaan gementar dan memecahkan barisan tentera mereka di hadapan jalan-jalan para mukminin yang zuhud di dalam kehidupan di mana mereka adalah “ahli ibadah di waktu malam dan seorang yang tangkas di waktu siang” (ruhban al-lail wa fursan fin-nahar).

Inilah dia Islam di dalam dunia tarbiyyah, jundiyyah dan qiadah (pendidikan, ketenteraan dan kepimpinan) seperti yang dapat disaksikan daripada pertempuran ini. Justeru sampai bila kita mahu mengambil asas yang menyimpang sedangkan di sisi kita terdapat satu sumber khazanah rabbani (rosid rabbani)?

Allah telah menghancurkan pelampau dan penentang tegar. Abu Jahal telah datang ke Badar bersamanya penyanyi, penari, gendang dan arak. Beliau keluar dari Mekah dengan perasaan angkuh, bangga dan riya’. Semua ini adalah untuk menghalang perjuangan di jalan Allah. Bilakah para penari berdiri teguh di dalam pertempuran atau bilakah penyanyi meraih kemenangan di dalam peperangan atau peminum arak berdiri teguh di medan? Bilakah slogan-slogan dan kata-kata indah meraih kemenangan ke atas hakikat dan amalan?

Orang-orang Islam yang berpegang dengan akidah ini memiliki segala-galanya tetapi tanpanya tiada apa-apa lagi. Kami katakan kepada orang-orang yang telah diracuni oleh serangan pemikiran yang menyangka bahwa kemajuan tidak dikecapi jikalau seseorang berpegang kuat dengan agama. Kami katakan kepada mereka: Bahwa dunia di sekeliling kita terhimpun di atas asas agama. Justeru kenapakah orang-orang Islam dilarang menerima kebenaran ini?

Salah seorang pengasas Zionis mengungkapkan: “Kehidupan beragama Yahudi tanpa yang lain adalah rahsia berkekalan Israel, dan Israel akan terus kekal selamanya seandainya terus berpegang dengan Taurat. Tetapi sekiranya Israel meninggalkan Taurah sudah tentu Israel akan lenyap sejarahnya di padang pasir sahara sekalipun mereka berjaya menetap di negeri dan tanahirnya sendiri”.

Oleh itu adakah kita insaf dan menyedari bahwa satu-satunya jalan untuk kejayaan, kemenangan, kepemimpinan dan kemuliaan bermula dengan frasa “Tiada Tuhan Melainkan Allah” sebagai manhaj hidup yang lengkap dan sempurna untuk orang Islam.

Ya Allah kurniakanlah kepada kami akhlak ahli Badar, keteguhan hati mereka dan keyakinan mereka. Berilah taufik kepada kami supaya memudahkan kami berjalan di atas jalan mereka. Sesungguhnya Engkau pemilik nikmat kekuasaan dan nikmat kemenangan.

*Artikel ini dipetik (copy & paste) dari http://zadud-duat.blogspot.com/


Monday, August 23, 2010

Ukhwah Bersemi

Semalam, saya dan isteri sempat menziarahi seorang ikhwah @ sahabat yang mengalami kemalangan pada awal Ramadhan. Alhamdulillah, keadaan semakin baik dari ziarah kami yang pertama sebelum ini. Cuma, mukanya dimasukkan besi disebabkan rahang banyak yang patah. Takpelah, sekurang-kurangnya ada peningkatan kesihatan dalam diri beliau memandangkan isterinya masih dalam pantang lagi. Ikhwah ini adalah rakan seperjuangan di USM dulu. Kami bersama dalam kursus yang sama dan sama-sama 'terjebak' dalam tarbiyyah pada tahun 2003 dahulu. Alhamdulillah, sudah 7 tahun berlalu dan kami tetap bersama-sama memegang tali tarbiyyah ini.

Semasa menziarahi beliau, sempat berjumpa 4 orang ikhwah @ sahabat lama yang hampir 4 tahun tidak berjumpa. Teringat jeritan seorang ikhwah apabila saya melangkah keluar dari kereta; "Assalamualaikum Akhi. Lama betul tak jumpa antum!" sambil kami berdua merangkul erat antara satu sama lain. Itulah ukhwah yang tiada nilainya, ukhwah yang diperolehi hasil dari nikmat tarbiyyah.  Ukhwah yang merapatkan dan menyatukan sesiapa sahaja tidak kira status, latar belakang keluarga, umur, asal dan pekerjaan.

Selepas selesai ziarah, hati ini terasa seronok dan hiba apabila bertemu dengan ikhwah-ikhwah lama. Teringat zaman muda-muda dulu (zaman di USM dan sebelum bernikah) di mana, begitu banyak ukhwah bersemi atas jalan tarbiyyah ini.

Ukhwah itu indah... Yang menjadikan ia indah adalah sarana tarbiyyah... Alhamdulillah, Allah masih sayangkan saya untuk terus berada dalam jalan tarbiyyah ini. Semoga, saya, isteri dan bakal mujahid dan mujahidah kami serta ikhwah dan akhwat lain terus berukhwah dan cekal di dalam jalan tarbiyyah ini.

Sunday, August 22, 2010

Letih Tetapi Kuat Bekerja

Minggu lepas adalah minggu yang meletihkan. Bukanlah disebabkan puasa ini meletihkan diri tetapi dengan kerja yang berderet-deret hendak diselesaikan. Sepanjang minggu lepas dipenuhi dengan meeting dengan orang atasan di mana majoriti bahasa perantaranya adalah Nihongo (Bahasa Jepun). Meskipun ada penterjemah, tetapi memang tertekan betul setiap kali meeting sebegini. Paling tertekan, apabila projek yang kita bentang, mereka bincang dengan lebih lanjut dalam Nihongo. Macam tunggul betul dibuatnya. Kebanyakan meeting yang dibuat pula bukanlah untuk menyelesaikan masalah sebaliknya mencari kesalahan-kesalahan kita dan bersiap sedialah menerima serangan bertalu-talu. Hampir 4 tahun bekerja dengan Jepun dan itulah caranya. Adakah sama caranya dengan syarikat-syarikat Jepun yang lain?

Jika disentuh soal kerja, keletihan itu adalah normal. Mana ada kerja yang tidak letih? Cuma, bagaimana kita bertahan dan mampu mengurus dengan baik. Adalah normal sebagai orang bawah bermati-matian dalam sesuatu pojek tetapi orang atasan yang mendapat nama dan dihambur pujian. Bila berlakunya sebegini, kita kembalilah niat kerana Allah. Meskipun orang atasan tidak menghargai kita, kita harus sedar Allah Taala tahu dan pasti akan menghargai usaha kita. Inilah Bos atau MD kita yang paling agung.

Apabila mengeluh tentang kerja ini, saya teringatkan ibu bapa saya. Ayah saya yang menguruskan perniagaan restoran, setiap hari bangun pergi ke pasar pukul 3am kecuali hari Ahad. Di saat saya masih nyenyak tidur, ayah saya yang berumur 64 tahun melakukan rutin yang alah bisa tegal biasa. Beberapa minggu lepas, beliau dimasukkan hospital akibat lemah jantung. Ketika saya menjaga beliau pada malam pertama di hospital, terasa sedih rasanya bila melihat orang yang membesarkan saya dalam kesakitan. Risau sangat dengan perniagaannya hinggakan pukul 4am ~ 5am, beliau minta saya tolong abang saya ke pasar dan sempat memesan kepada abang resepi masakan. Geleng kepala saya, kadang-kadang tindakan ayah ni membuat keluarga risau dan kadang-kadang nak tergelak juga melihat caranya. Sama juga dengan ibu dan abah saya (penjaga saya) yang bekerja keras membangunkan perniagaan runcit yang lebih 30 tahun.

Memang benar pesanan Hasan al-Banna dalam kewajipan akh Muslim di mana digalakkan membuat bisnes daripada makan gaji. Bisnes itu tidak hanya perniagaan kedai dan gerai sahaja sebaliknya perniagaan yang merangkumi aspek yang lebih besar seperti kilang, hotel, insuran, firma kejuruteraan dan syarikat perumahan yang dimajukan oleh orang Islam sendiri. Memang besar betul pahala orang yang menguruskan perniagaan.

Perniagaan apakah yang ku ingin ceburi???

Thursday, August 12, 2010

Ramadhan al-Mubarak

Bulan Ramadhan, jika dimanfaatkan sepenuhnya mampu mengasuh diri dan peribadi kita semua, mengangkatnya ke satu tahap yang lebih tinggi dan sempurna, menjadikan kita semua golongan yang hampir kepada Allah s.w.t dan manusia yang mengasihi Allah dan dikasihinya, disayangi manusia dan menyayanginya.

Semoga bulan Ramadhan pada tahun ini akan mengangkat kita semua ke darjat golongan-golongan ummah yang bertakwa, memiliki bekalan perjalanan kehidupan yang terbaik dalam pengembaraan masing-masing merentasi kehidupan sementara di dunia yang fana ini. Dengan itu kita akan mencapai matlamat daripada ibadah berpuasa, memperolehi bekalan taqwa yang merupakan sebaik-baik bekalan disisi Allah s.w.t.

Rasulullah telah berucap di hari-hari terakhir bulan Syaaban kepada sahabat-sahabat baginda:

" أيها الناس : قد أظلكم شهر عظيم مبارك , شهر فيه ليلة خير من ألف شهر, شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا , من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه , ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه , وهو شهر الصبر , والصبر ثوابه الجنة , وشهر المواساة وشهر يزاد فى رزق المؤمن فيه , من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار , وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء . قالوا : يا رسول الله , ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن . وهو شهر أوله رحمة , وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار, من خفف فيه عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار, فاستكثروا فيه من أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم, وخصلتين لا غناء بكم عنهما, فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا اله الا الله , وتستغفرونه, وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار, ومن سقا صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة "

Maksudnya: “Wahai manusia! Kamu akan dinaungi satu bulan yang agung, yang penuh keberkatan. Bulan yang terdapat di dalamnya satu hari yang lebih baik daripada seribu bulan. Bulan yang Allah telah jadikan berpuasa di dalamnya satu fardhu dan menghidupkan malamnya sebagai amalan sunnah. Sesiapa yang menghampirkan dirinya kepada Allah menerusi amalan sunnah, dia seperti melaksanakan satu amalan fardhu selain amalan sunnah tersebut, dan sesiapa yang menunaikan satu amalan fardhu di dalamnya (bulan Ramadhan), dia seperti menunaikan 70 amalan fardhu selain amalan fardhu tersebut. Ia adalah bulan kesabaran dan kesabaran itu ganjarannya ialah syurga. Ia juga adalah bulan memberi pertolongan dan bantuan. Ia bulan di mana rezeki orang-orang yang beriman bertambah. Sesiapa yang menyediakan makanan kepada seseorang yang berbuka puasa , tindakan itu akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dirinya daripada api neraka, bagi dirinya ganjaran seumpama pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa sebarang pengurangan.”

Sahabat-sahabat baginda langsung berkata: “Bukan semua kami memiliki sesuatu untuk dijadikan bahan berbuka seorang yang berpuasa.” Lalu Rasulullah s.a.w menjawab: “Allah akan mengurniakan ganjaran pahala saperti itu kepada seseorang yang menghidangkan untuk seseorang yang berpuasa berbuka walaupun sekadar seulas buah tamar, seteguk air atau seteguk air susu.”

Bulan Ramadhan adalah satu bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah pengampunan dan hujungnya adalah pembebasan daripada api neraka. Sesiapa yang meringankan bebanan daripada hambanya, Allah lagi akan mengampuni dirinya serta membebaskannya daripada api neraka.

Perbanyakkanlah sepanjang (bulan Ramadhan) dengan empat kegiatan; dua kegiatan yang akan menjadikan kamu diredai Allah s.w.t dan dua kegiatan lain pula kamu sendiri amat perlu kepadanya. Adapun dua kegiatan yang akan menjadikan kamu diredai Allah, maka ia adalah ucapan syahadah: “Bahawa tiada tuhan melainkan Allah” dan kamu memohon keampunan daripadanya. Adapun dua kegiatan yang kamu sendiri amat perlu kepadanya, maka ia adalah: “Kamu memohon (balasan) syurga serta kamu meminta perlindungannya daripada api neraka. Sesiapa yang memberi minuman kepada seseorang yang berpuasa maka Allah akan memberinya minuman daripada kolah airku yang menjadikannya sama sekali tidak akan kehausan sehinggalah dia memasuki syurga.” (Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya)

Tuesday, August 3, 2010

Menjadi Pahlawan Yang Pahalawan

Adakah aku seorang pahlawan?
Adakah aku mempunyai ciri-ciri seorang pahlawan?
Apakah ciri-ciri supaya aku menjadi seorang pahlawan?

Semasa sekolah rendah dahulu, masih ingat lagi apabila Hari Pahlawan diraikan. Meskipun tidak bercuti, tetapi setiap Hari Pahlawan, pasti akan dibuat kutipan derma untuk perajurit dan bekas-bekas perajurit negara. Jika dahulu, bila disebut tentang Hari Pahlawan, hanya terbayang askar-askar dan angggota beruniform yang memegang senjata. Tetapi, rupa-rupanya, definisi pahlawan cukup besar. Apabila bergelumang dengan dunia tarbiyah, bahkan skopnya turut meluas. Dan seharusnya, daie perlu menjadi seorang pahlawan dan memberi impak yang besar kepada masyarakat.

Setiap negara dan masyarakat sudah pasti ada pahlawan dan tokoh mereka sendiri. Nelson Mandela adalah pahlawan masyarakat Afrika yang menentang dasar arphateid. Mahatma Gandhi pula adalah pahlawan bagi orang India di mana seluruh kaum India di seluruh dunia menyanjungi perjuangan beliau. Tidak ketinggalan pula bagi Tanah Melayu atau Malaysia. Cukup dikenali nama-nama seperti Tok Janggut, Abdul Rahman Limbung, Mat Kilau, Datuk Bahaman, Leftenan Adnan, Dr Burhanuddin al-Helmy dan lain-lain yang merupakan pencetus titik tolak kebangkitan bangsa untuk menuntut kemerdekaan. Perjuangan yang ikhlas yang tidak menggadaikan agama, bangsa dan negara sebaliknya menggadaikan nyawa mereka sendiri.

Justeru, apabila terjerumus ke lembah tarbiyah ini, sudah pasti lebih banyak pahlawan yang kita temui. Nabi Muhammad s.a.w. adalah pahlawan ulung dalam sejarah Islam dan kerana bagindalah kita berada di atas landasan Islam. Kehebatan baginda mentarbiyah para sahabat menjadi titik tolak Islam pernah menguasai dunia. Di atas kehebatan dan kecekalan pahlawan ulung ini, melahirkan ramai pahlawan dari golongan sahabat, tabi'in dan seterusnya hingga ke saat ini. Nama-nama seperti Hasan al-Banna, Syed Qutb, Hasan Hudaibi, Syeikh Ahmad Yasin, Abd Aziz Rantisi, Yusuf Qardhawi dan lain-lain sering meniti di bibir penggiat-penggiat dakwah di serata dunia. Mereka berdakwah merentasi negara dan benua, mereka berperang lalu membunuh dan terbunuh dan mereka korbankan segala apa yang ada di sisi sama ada jiwa, harta, masa dan keluarga.


Sudah pastinya, kemunculan pahlawan-pahlawan Islam hingga sekarang bermula dari perjuang Rasulullah s.a.w. dan itulah idola utama mereka. Bagaimana pula kita? Adakah kita hanya mampu menyebut-nyebut nama mereka sedangkan usaha kita tidak seberapa? Malulah kita seandainya gagal kita untuk menjadi pahlawan Islam sedangkan masyarakat sekarang menantikan hero-hero atau pahlawan-pahlawan yang akan menyelamatkan mereka dari sebarang gangguan puak kuffar. Jiwa patriotik dalam diri ini bukan hanya untuk negara sahaja bahkan yang lebih penting untuk agama dan Rabb-ku.

Ku ingin menjadi "Pahlawan Yang Pahalawan" yang bercita-cita ingin mentarbiyyah keluarga, masyarakat dan mutarabi yang sentiasa mendambakan diri untuk menjadi pahlawan Islam. Biarlah usrah dan halaqah yang dibentuk dapat menyemai semangat perwira dan pahlawan dalam setiap jiwa yang menghadirinya. Tidak ada lagi sikap main-main yang boleh membantutkan jiwa ini untuk menjadi "Pahlawan Yang Pahalawan".