Thursday, May 2, 2013

Winnable Candidate

Firman Allah: "Dan Firaun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, 'Wahai kaumku! Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Maka mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari emas, atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?' Maka (Firaun) dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patu kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik." (Az-Zukhruf, 43: 51 - 54)

Winnable Candidate atau Calon Boleh Menang boleh saja terdiri di kalangan orang yang mukmin dan orang yang kufur. Bahkan di dalam sesuatu pertarungan, perkara ini kerap berlaku. Cuma, apa yang membezakan di antara orang yang mukmin dan orang yang kufur? Winnable Candidate di kalangan orang mukmin, pastinya melihat perkara yang lebih penting iaitu keredhaan Allah. Sama ada dia menang atau tumpas, redha Allah menjadi keutamaan. Dan, itulah ciri yang paling utama perlu ada bagi seorang Winnable Candidate.

Justeru itu, apabila dilihat kemampuan Nabi Musa dan Firaun, pastinya kelebihan berganda-ganda oleh Firaun disebabkan kekuasaan dan pengaruhnya. Tetapi, malang bagi Firaun, walaupun dia berkuasa, tetap saja redha Allah jauh darinya. Berbeza pula dengan Nabi Musa, yang pada awalnya bukanlah dalam keadaan terbaik untuk bertarung dengan Firaun, tetapi Allah yang memberikan kemenangan dan dialah Winnable Candidate yang sebenarnya.

Bagi seorang mukmin dan seorang dai'e, teruslah berjuang dan bertarung untuk mencapai kejayaan. Usah bimbang sama ada menang atau kalah, sebab Insya Allah kita akan menjadi Winnable Candidate di sisi Allah.

No comments:

Post a Comment