Sunday, January 19, 2014

Usah Jadi Seperti Abu Jahal

Apabila tibanya tarikh 12 Rabiul Awal, ramai yang sedia maklum tentang Maulidur Rasul iaitu hari kelahiran Nabi Muhammad s.a.w.. Sejak saya kecil, saban tahun ianya disambut di peringkat kebangsaan, negeri atau daerah dengan perarakan sambil berselawat ke atas nabi dan ada nama-nama yang diangkat menjadi Tokoh Maulidur Rasul. Maknanya, di mata rakyat Malaysia, sambutan Maulidur Rasul agak tinggi standardnya atau agak meriah selepas Hari Raya Puasa dan Hari Raya Haji.

Sambutan Maulidur Rasul ini adalah ruang yang terbaik untuk berdakwah dan menyampaikan cinta kepada Rasulullah. Semua lapisan masyarakat berpeluang merasainya. Tetapi, seharusnya kecintaan kepada Rasulullah tidaklah bermusim atau sentiasa di'program'kan hingga menampakkan seperti formal. Sepatutnya kecintaan kita kepada Rasulullah menjadikan kita mengikuti apa jua sunnahnya. Bukan hanya bergembira dengan hari keputeraan baginda saja tapi apa jua yang ditonjolkan dari segi sunnahnya turut diamalkan.

Firman Allah: "Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Ali-Imran, 3: 31)

Abu Jahal juga antara manusia yang bergembira ketika baginda dilahirkan tetapi akhirnya Abu Jahal lah yang menjadi penentang kuat dakwah Rasulullah s.a.w..

Oleh itu...
Apa guna kita menyambut Maulidur Rasul saban tahun tapi menolak untuk bersama-sama melakukan dakwah yang merupakan sunnah terbesar baginda. 
Apa guna kita menyambutnya jika kita berterusan mengiktiraf sistem-sistem Barat yang jelas menyeleweng dari apa yang baginda sampaikan.
Apa guna kita menyambutnya jika pada hakikatnya kita menentang perjuangan Rasulullah s.a.w. dan menolak sistem-sistem Islam yang lain.

Justeru itu, marilah bersama-sama menghayati perjuangan dakwah Rasulullah s.a.w. dan bersama-sama melaksanakannya. Usahlah kita menjadi agen Abu Jahal pada masa kini yang kononnya mencintai Rasulullah di luaran namun pada hakikatnya sangat memusuhi baginda.

Wallahua'lam...

Tuesday, January 14, 2014

Ghazwul FikriDaripada Tsauban r.a. berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: 'Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang hendak makan mengerumuni talam hidangan mereka.' Maka salah seorang sahabat bertanya, 'Apakah dari kerana kami sedikit pada hari itu?' Nabi s.a.w. menjawab, 'Bahkan kamu pada hari itu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di waktu banjir dan Allah mencabut rasa gerun terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan mencampakkan ke dalam hati kamu penyakit 'wahan'.' Seorang sahabat bertanya: 'Apakah wahan itu wahai Rasulullah?' Nabi menjawab: 'Cinta pada dunia dan takut pada mati.' (Riwayat Abu Daud)

Hadith di atas telah terbukti hari ini. Umat yang dilahirkan sebagai umat terbaik bagi seluruh umat manusia itu telah mencapai puncak kemundurannya.

Ketika Islam berada pada landasan yang unggul pada suatu masa dahulu, lantas musuh-musuh Islam mencari ruang untuk menghancurkan umat Islam. Ketika mereka sedar betapa sukarnya Islam itu ditumbangkan dengan peperangan senjata disebabkan kualiti dan kuantiti umat Islam pada masa itu sangat hebat, maka Ghazwul Fikri atau Perang Pemikiran dilaksanakan. Maka, runtuhlah khalifah dan umat Islam jatuh sehina-hinanya.

Kebiasaannya, apabila menghuraikan apa itu Ghazwul Fikri, ramai akan bercerita unsur-unsurnya iaitu 5S dan 4F.
5S : Sport, Sex, Smoke, Song, Screen
4F : Fun, Fashion, Food, Faith

Maka, jika diperhatikan tentang ghazwul fikri ini, ianya lebih dari itu. Ia merupakan suatu sistem yang amat teratur dan terorganisasi untuk melumpuhkan kekuatan umat Islam. Umat Islam diracuni pemikiran dan diserang secara halus atau secara tidak sedar hingga mengakibatkan kehidupan menjadi songsang. Perkara yang baik dianggap tidak baik manakala perkara yang tidak baik dilihat baik. Tidak perlu musuh-musuh Islam menghantar batalion tentera untuk menyerang umat Islam dan cukup sekadar 'mengirim' hiburan-hiburan berbentuk filem dan lagu yang melalaikan dan menggairahkan sehinggakan mereka hanyut dalam dunia mereka sendiri.

Firman Allah: ".....Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sehingga kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Al-Baqarah, 2: 217)


Kaedah-Kaedah Ghazwul Fikri

1) Ifsadul Akhlak (Merosakkan Akhlak)

Jika ditanya kepada golongan yang baru memeluk Islam, adakah mereka tertarik dengan orang Islam atau Islam itu sendiri? Majoritinya adalah disebabkan Islam itu sendiri, bukannya di atas peribadi orang Islam itu. Maknanya, akhlak yang ditunjukkan oleh umat Islam kini tidak menggambarkannya sebagai seorang Muslim. Tiada bezanya akhlak seorang Muslim dengan moral yang Non-Muslim. Ghazwul Fikri itu menyebabkan seseorang itu mengabaikan perintah Allah dan mengerjakan perkara yang haram serta meninggalkan perkara yang halal.

Kata-kata Saidatina A'isyah: 'Akhlak Nabi ialah Al-Quran. Menggambarkan majoriti umat Islam tidak meletakkan al-Quran itu sebagai rujukan atau piawai dalam menjadi Muslim yang baik. Musuh Islam berusaha menjauhkan Al-Quran dari kehidupan orang Islam yang akhirnya merosakkan akhlak sedikit demi sedikit.

2) Tahthiim Al-Fikrah (Menghancurkan Fikrah)

Menghancukran fikrah hingga tak melambangkan peribadi seperti seorang Muslim. Tidak berpegang pada Islam yang syumul dan Islam itu dilihat berpecah-pecah. Maka, ada yang cenderung pada pelbagai aliran yang dilihat benar seperti Nasionalisme, Sosialisme dan lain-lain. Islam tu dilihat hanya pada aspek tertentu saja seperti ibadah. Manakala aspek-aspek lain seperti Ekonomi, Pendidikan dan lain-lain, Islam dilihat tidak dominan. Justeru itu, tidak pelik apabila melihat orang Islam semakin konfius dengan keadaan sekarang, seolah-olah tidak memahami ajaran Islam sebenar yang akhirnya memberikan ketaatan kepada taghut dan menjadikan syaitan sebagai pemimpin.

Firman Allah: "Tidakkan engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahawa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Taghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya." (An-Nisa', 4: 60)

3) Izabah Asy-Syahsiyyah (Melarutkan Sahsiah)

Melarutkan sahsiah atau keperibadian hinggakan umat Islam menjadi kufur dengan tidak mengerjakan perintah Allah. Mereka cenderung ke arah keburukan dan tidak mustahil ada yang murtad menjadi kafir. Tiada lagi ciri-ciri Islam pada peribadinya. Cara berinteraksi, bersosial, bermuamalat dan lain-lain bertukar 180 darjah ke arah kekafiran.

Firman Allah: "Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaiman mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka, janganlah kamu mengambil (seorangpun) di antara mereka menjadi penolong-penolongmu, hingga mereka berhijrah di jalan Allah. Jika mereka berpaling ingkar, tawanlah dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil (seorangpun) di antara mereka menjadi pelindung atau penolong." (An-Nisa', 4: 89)

4) Ar-Riddah (Memurtadkan)

Musuh-musuh Islam berusaha untuk merosakkan akidah umat Islam yang merupakan kejayaan yang paling utama bagi mereka. Mereka melakukan pelbagai cara termasuk menipu dan cara halus untuk memastikan orang Islam jauh dan keluar dari Islam secara total. Gerakan Pemurtadan dan Orientalis bertungkus-lumus dalam memastikan orang Islam keluar seleuruhnya dari Islam. 

Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, nescaya mereka akan mengembalikan kamu pada kekufuran, lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi." (Ali-Imran, 3: 149)


Kesan-Kesan Ghazwul Fikri
 
Al-Walaa' Lil Kaafiriin (Memberikan Ketaatan Kepada Orang Kafir)

Kaedah-kaedah Ghazwul Fikri dengan merosakkan akhlak, menghancurkan fikrah, melarutkan sahsiah dan memurtadkan akan menyebabkan sesorang muslim memberikan ketaatan kepada orang kafir dengan segala bentuk. Ketaatan ini akan menyebabkan kebergantungan segala-galanya kepada orang kafir seperti menjadikan mereka sebagai idola, rujukan, panduan dan nasihat.

Firman Allah: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu), kerana sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." (Al-Ma'idah, 5: 51)