Wednesday, December 8, 2010

Surah al-Nasr

Nama Surah:
Surah ini dinamakan surah al-Nasr kerana surah ini dibuka dan dimulakan dengan firman Allah (bermaksud): “Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan.” Surah ini juga dinamakan dinamakan dengan pembukaan dan kemenangan (al-Futuh) sempena kota Makkah berjaya dibuka dan dikuasai. Ia juga dianamakan dengan surah al-Tawdi’ atau selamat tinggal.

Asbabun Nuzul:
Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan para imam yang lain daripada Ibnu Abbas berkata: Sesungguhnya Umar al-Khattab telah mengkategorikan aku bersama dengan tokoh-tokoh yang menyertai peperangan Badar. Pada suatu hari, Umar memanggil mereka termasuklah diriku (Ibnu Abbas). Ibnu Abbas berkata: “Pada hari tersebut, aku beranggapan bahawa Umar memanggil aku bersama mereka tidak lain hanya untuk membuktikan sesuatu yang penting kepada mereka.” Umar berkata: “Apa pandangan kaliansemua mengenai ayat Allah swt, (Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan)? Sebahagian daripada mereka menjawab: “Allah memerintahkan kita supaya bertasbih kepadaNya dan beristighfar apabila kita menang dan beroleh kejayaan.” Tetapi sebahagian daripada mereka hanya berdiam diri dan tidak berkata apa-apa. Lalu Umar pun bertanya kepadaku: “Apakah pandangan kamu sama dengan pandangan mereka, wahai Ibnu Abbas.” Maka aku pun menjawab: “Tidak.” Maka Umar pun bertanya lagi: “Kalau begitu, apa pandanganmu?” Aku menjawab: “Surah ini diturunkan sebagai tanda ajal Rasulullah saw telah hampir dan Allah memaklumkan hal tersebut kepada Baginda.” Lalu Umar berkata: “Aku pun faham seperti mana pemahaman engkau.”

Waktu Turun Surah:
Terdapat dua pandangan berhubung dengan persoalan ini:

Pertama: Pandangan yang menyatakan bahawa kota Makkah telah dibuka pada bulan Ramadhan tahun ke-8 Hijrah. Manakala surah ini diturunkan pada tahun ke-10 Hijrah. Diriwayatkan bahawa Baginda saw hidup selepas penurunan surah ini selama 70 hari. Oleh yang demikian, surah ini dinamakan sebagai surah pamitan atau al-Tawdi’ (selamat tinggal).

Kedua: Pandangan yang menyatakan bahawa surah ini diturunkan sebelum pembukaan Kota Makkah. Ini adalah janji Allah kepada Nabi untuk membantu Baginda mengalahkan penduduk Makkah, serta menakluki atau membuka kota Makkah dengan era Islam. Ayat yang seumpama ini ialah firman Allah swt (bermaksud): “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hokum-hukum) al-Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali.” (al-Qasas, 28: 65). Ini menunjukkan keadaan yang akan berlaku di masa hadapan dan bukannya keadaan yang telah berlaku. Pemberitahuan berhubung dengan pembukaan kota Makkah adalah sebelum peristiwa tersebut berlaku. Perkhabaran ini menunjukkan mukjizat Nabi saw dan tanda nubuwwah Baginda sebagai seorang Rasul.

Perbahasan:
Firman Allah: “Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan.” (Al-Nasr, 110: 1)
Ayat ini membawa pengertian iaitu apabila engkau (wahai Muhammad saw) memperolehi pertolongan Allah dan bantuan-Nya untuk mengalahkan musuh Allah iaitu kafir Quraisy dan berjaya membuka kota Makkah, memantapkan kedudukanmu serta menguatkan perintahmu; maka bertasbihlah ke hadrat Allah iaitu dengan cara mengucapkan tahmid, menambah ibadah dan pujian kepada Allah atas limpahan nikmat-Nya kepadamu.

Signifikan (maksud) firman Allah swt: “Nasrullah”
Bahawa sesungguhnya kemenangan tidak akan berlaku kecuali daripada Allah swt. Malah pertolongan dan kemenangan tersebut tidak layak tiba selain daripada Allah swt. Tiada yang layak memberi pertolongan tersebut melainkan Allah swt. Ataupun tidak layak pertolongan tersebut melainkan dengan hikmah-Nya.

Firman Allah: “Dan engkau melihat manusia masuk agama Allah berbondong-bondong.” (al-Nasr, 110: 2)
Ertinya, bahawa engkau (Muhammad) melihat ramai dari kalangan bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain menganut agama Islam yang engkau bawa secara beramai-ramai. Sedangka sebelum ini, di peringkat awal Islam yang masuk memeluk agama Islam hanya individu; seorang ataupun berdua. Namun, akhirnya satu kabilah semuanya memeluk agama Islam.

Firman Allah: “Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat (hamba-Nya).” (al-Nasr, 110: 3)
Ayat ini bermaksud iaitu apabila kota Makkah berjaya dibuka dan Islam tersebar luas, maka hendaklah engkau bersyukur ke hadrat Allah swt di atas nikmat kurnian-Nya dengan mendirikan solat dan membersihkan nama-Nya daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah swt. Jauhkan diri dari segala sangka buruk bahawa tidak akan menunaikan janji-Nya memberi kemenangan kepadamu (melawan orang kafir). Gandingkan tahmid dengantasbih, justeru pertolongan dan kemenangan yang engkau perolehi adalah kurniaan Allah jua. Oleh itu, banyakkanlah puji-pujian bagi-Nya.

Pohonlah juga kepada Allah swt keampunan untuk dirimu dengan penih rasa tawadhuk dan rasa sesal kerana kecuaian diri juga sebagai pengajaran untuk umatmu. Mohonlah kempunan untuk pengikutmu yang sebahagian mereka runsing dan takut kerana lambatnya pertolongan daripada Allah swt. Sesungguhnya Allah sentiasa menerima taubat bagi orang yang memohon taubat kepada-Nya.

No comments:

Post a Comment