Saturday, May 21, 2011

Peranan RasulFirman Allah: "Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Al-Jumu'ah, 62: 2)

Dalam kita menyingkapi tugas Rasulullah dalam berdakwah, perlunya seorang dai'e mengetahui cara-cara atau langkah-langkah baginda berdakwah dan isi-isinya supaya benarlah kita berdakwah mengikut cara Rasul dan bukannya mengikut cara sendiri ataupun hentam keromo.

Pertama sekali adalah Tilawah iaitu membacakan. Bertepatan dengan wahyu pertama dalam Surah al-Alaq iaitu Iqra' menunjukkan betapa penting dan perlunya kita membaca al-Quran. Bahkan tidak cukup membaca sahaja, perlunya mentadabbur, memahami isi kandungan al-Quran dan menghafal surah semampu yang mungkin. Al-Quran adalah ayat-ayat cinta dari Allah dan membacanya adalah seolah-olah Allah s.w.t. sedang melafazkan ayat-ayat cinta-Nya kepada kita.

Yang kedua adalah Tazkiyyah iaitu menyucikan. Itulah sebabnya qiamullail adalah wajib bagi Rasulullah dan bagaimana jiwanya amat dipelihara oleh Allah s.w.t. Itu sebabnya, sebagai seorang dai'e, pemantapan ibadah ataupun mutabaah cukup penting untuk memastikan hubungan dengan Allah amat dipelihara. Tazkiyyah ini jugalah yang memastikan seorang dai'e itu cukup berakhlak, tidak sombong, tidak mudah menyesatkan orang, tidak cepat menganggap dirinya yang terbaik dan lain-lain.

Yang terakhir adalah Ta'lim iaitu mengajarkan. Tidak cukup bagi seorang murobbi jika hanya dia saja yang alim dan tidak berkongsi ilmu dengan mad'u-mad'u yang lain. Perlunya di sini, seseorang itu berharakah untuk berdakwah kepada orang lain dan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka tentang Islam.

Dalam ketiga-tiga method ini, ianya bersifat berterusan. Sesetengah orang yang diajak untuk berdakwah, sering menolak dengan memberi alasan bahawa dirinya tidak cukup baik lagi. Maknanya proses tazkiyyah itu tidak mantap lagi dan setelah betul-betul mantap, barulah dia akan berdakwah atau melakukan ta'lim. Sebenarnya, ini adalah proses yang berterusan dan mana ada manusia di muka bumi ini yang betul-betul mantap melakukan tazkiyyah kecuali para Nabi dan Rasul. Jika alasan ini diberikan, maka 'nobody' akan melakukan kerja-kerja dakwah. Yang sebenar-benarnya, setelah melakukan ta'lim, proses tilawah dan tazkiyyah itu perlu terus berjalan hinggalah matlamat dalam menlakukan kerja-kerja dakwah tercapai.


*Ini adalah tazkirah pertama yang diberikan setelah menemui tarbiyyah dan disampaikan di Surau SH3, Desasiwa Lembaran pada pertengahan tahun 2004

No comments:

Post a Comment